QFP老化座

当前位置:首页产品目录 > 老化测试座 > QFP老化座
1.全镀硬金弓形针; 2.机械寿命 2.5 万次; 3.力 3-5g; 4.残锡无需去除; 5.交货周期 最快 1 天; 6.性价比极高 (相对同行产品); 7.绝缘抗阻: 1000MΩ Min.At DC 500V; 8.耐电压: 1 Minute At AC 700V; 9.接触抗阻: 30mΩ or less at 10mA and 20mV (Initial)
Pith e(mm)Pin CoutPackage Size(mm)Part NumberClamshell/Open top
0.5489*9QFP48芯片老化座Clamshell
0.564CustomizedQFP64芯片老化座Clamshell